Wat wij doen

Wat wij doen

Van aanname tot plan, en van plan tot uitvoering

Stress-test plannen en strategieën

Purple stresstest; combinatie van een Achteraf analyse, Overloop/Sabotage spel en een update van gemaakte plannen/besluiten.

 

Annanme stresstest; stresstesten van de aannames waarop plannen/besluiten zijn gebaseerd en een update van gemaakte plannen/besluiten.

 

Operationele stresstest; praktische audit die inconsistenties tussen strategie en uitvoering blootlegt.

 

Scenarioplanning (Macroscenario’s + Microscenario’s); het creëren van mogelijke toekomsten, het bezoeken van die toekomsten, het identificeren van kansen en bedreigingen, en het creëren van herinneringen aan de toekomst.

 

Exploratie Ik; herkennen en in kaart brengen van de filters die we gebruiken en de biasen die we hebben om samenwerking, besluitvorming en planning te verbeteren.