Regels

Regels

Red Team Reflection Regels

  1. Red teaming gaat niet over de wet van Murphy, maar de wet van Murphy is wel 110% van de tijd van toepassing.
  1. Red teaming gaat niet over ego, het gaat over het blootleggen, verminderen en elimineren van kwetsbaarheden.
  1. Red teaming gaat er niet om een vervelend persoon te zijn ten opzichte van zwakheden, het gaat erom dat het rode team het blauwe team beter maakt (en omgekeerd).
  1. Red teaming gaat niet over denken zoals je altijd doet, het gaat over denken op verschillende manieren, vanuit verschillende perspectieven, denken in verschillende kaders en denken als een tegenstander.
  1. Red teaming gaat niet alleen om de ander, het gaat om bewust te zijn van onszelf, onze cultuur, vooroordelen, conclusie-shortcuts en mentale modellen.
  1. Red teaming gaat niet alleen om onszelf, het gaat om bewust zijn van hoe we binnen groepen functioneren en de invloed die groepen hebben op ons gedrag.
  1. Aannames zijn de moeder van alle “problemen” … niet allemaal, maar wel vaak en veel.
  1. Het gaat niet alleen om wat we doen en niet zouden moeten doen, het gaat ook om wat we niet doen en wel zouden moeten doen.
  1. Als je denkt dat je Red teaming niet nodig hebt, dan heb je dat waarschijnlijk heel hard nodig.
  1. Als je tevreden bent met hoe de zaken er nu voor staan, zullen tegenstanders en problemen, die niet kunnen wachten om zaken te verstoren, deze tevredenheid waarschijnlijk met je delen.